O NAMA

RESTART JE MOGUĆNOST NOVOG POČETKA.Udruženje Restart je nevladina, nestranačka i neprofitabilna organizacija za pomoć zavisnicima i bivšim zavisnicima osnovano 2012. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Udruženje je osnovano na iskustvu uspešno rehabilitovanih i resocijalizovanih bivših zavisnika, stručnih lica, kao i na dobroj volji građana - entuzijasta - koji su se sa problemom narkomanije suočili u svom najbližem okruženju. Rad Restart-a obuhvata motivaciju zavisnika za rehabilitaciju, savetovanje o načininima lečenja, individualna i grupna savetovanja, rad sa roditeljima zavisnika, prevenciju i edukaciju o zloupotrebi droga kao i program resocijalizacije za bivše zavisnike. Naš cilj je da damo doprinos u borbi protiv zloupotreba droga i da pomognemo onima koji su zavisni od droga da pronađu svoj PUT DO SLOBODE.

MISIJA & VIZIJAVREDNOSTI